Anunt privind rezultatul final la concursul de ocupare al postului vacant de secretar literar studii superioare, debutant