Rezultatul la proba scrisa la concursul pentru postul de secretar organizat in data de 03.02.2021